Uitnodiging Algemene Leden Vergadering GSV Wilskracht

Beste (ouders/verzorgers van) leden van GSV Wilskracht,

Hierbij ontvangt u een uitnodiging om de Algemene Leden Vergadering (ALV) van GSV Wilskracht over het jaar 2020 bij te wonen. Dit zal online plaatsvinden op dinsdag 25 mei 2021 van 20:00 – 20:45 via Zoom. 

U krijgt, bij interesse, een link plus toegangscode van ons om deel te nemen. Interesse gaarne aangeven via email secretariaat@gsvwilskracht.nl voor 22 mei, dit vanwege de verwerkingstijd. 

Indien U inzage wilt in de financiën van 2020, kunt U een verzoek sturen naar penningmeester@gsvwilskracht.nl.

Omdat wij gebruik maken van een gratis Zoom verbinding zijn wij helaas genoodzaakt om de vergadering in 40 minuten af te ronden. Houd daar s.v.p. rekening mee.

Het kan zijn dat, door aanpassing van de overheidsmaatregelen, we de ALV houden in de kantine van de gymzaal. Indien interesse is aangegeven dan krijg je een uitnodiging voor 25 mei vanaf 20:00 uur.

Bijgevoegd vindt u de agenda.

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden (voorzitter, penningmeester, ledenadministratie).  U kan een mail sturen naar secretariaat@gsvwilskracht.nl voor meer informatie of bellen met 06-82743342 (Ian Doornebosch).

Wij spreken u graag op 25 mei a.s. tijdens de ALV.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GSV Wilskracht

Lees verder
Sluit Menu