Het bestuur van GSV Wilskracht vraagt uw aandacht omtrent uw privacy verklaring inzake de persoonsgegevens die wij als sportvereniging van U hebben opgeslagen. Het Privacy statement GSV Wilskracht is onderaan deze pagina te lezen.

In onderstaand formulier kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens. Tevens kunt u aangeven dat U geen bezwaar heeft als foto’s van u of uw zoon/dochter op onze internetsite of gerichte social media kanalen worden geplaatst.

Wij danken u vriendelijke voor uw medewerking.

Het bestuur GSV Wilskracht.

Privacy verklaring GSV Wilskracht

Privacyverklaring GSV Wilskracht

 Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Gymnastiek- en Sportvereniging Wilskracht (GSV Wilskracht). GSV Wilskracht is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40479138.

 In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemeen beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, welke gegevens wij waarvoor gebruiken, hoe wij gegevens bewaren en wie toegang heeft tot uw gegevens.

 

 1.      Algemeen Privacy Beleid

 

a.      GSV Wilskracht verwerkt persoonsgegevens in lijn met de AVG;

b.      GSV Wilskracht vraagt alleen gegevens van leden die nodig zijn voor een normale bedrijfsvoering van de Vereniging. Dit is inclusief gegevens die wij dienen te verstrekken aan de bond (KNGU);

c.       GSV Wilskracht respecteert de privacy van leden en deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden;

d.      GSV Wilskracht gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens en maakt gebruik van een (1) database waarop verstrekte data van leden terug te vinden is.

 Doel gegevens gebruik

 

Als sportvereniging vragen wij u bepaalde gegevens te delen ten einde:

 

a.      Een goede leden administratie te kunnen voeren;

b.      Automatische incasso te kunnen uitvoeren ter betaling contributie;

c.       Leden te kunnen registreren bij de Bond (KNGU);

d.      Op de juiste wijze met u te kunnen communiceren (ook in geval van nood).

De gegevens die wij van u vragen hebben een verwerkingsdoel. Deze vindt u in onderstaande tabel.

 

Gegevens type

Verwerkingsdoel

Naam (Achternaam, Voornaam, Voorletters)

1)      Identificatie van onze leden

2)      Incasso contributie

3)      Registratie KNGU (in geval van KNGU gerelateerde sporten)

Adres

Facturering

Geslacht

Registratie KNGU (in geval van KNGU gerelateerde sporten)

Geboortedatum

Registratie KNGU (in geval van KNGU gerelateerde sporten). Geboortedatum is van belang voor bepaling leeftijdscategorie turnen en (derhalve) deelname wedstrijden

IBAN-nummer

Incasso contributie

Telefoonnummer

1)      Communicatie via WhatsApp groepen individuele sporten

2)      Contacteren ouders/verzorgers in geval van calamiteiten bij jeugdleden

E-mailadres

Communicatie aan leden van de ALV, evenementen, vakantieperiodes, achterstanden contributie, GSV Wilskracht Nieuwsbrief en vrijwilligers verzoeken

Tabel I: Verwerkingsdoelen

 

       3.      Gegevensvastlegging en omgang dataprivacy

 

GSV Wilskracht maakt onderscheid tussen intern vastgelegde data en extern vastgelegde data.

 

       ·         Intern vastgelegde data:

       Dit zijn alle gegevens van u als lid zoals in Tabel I aangegeven. Deze gegevens beheren wij zelf in een database. Toegang tot de database van gegevens wordt alleen toegekend aan Bestuursleden van GSV Wilskracht die vanuit hun taakuitoefening toegang dienen te hebben tot uw gegevens. De toegang tot de gegevens van onze leden is gelimiteerd tot de volgende Bestuursleden:

        1)      Voorzitter;

        2)      Penningmeester;

        3)      Secretaris;

        4)      Leden Administrateur (Algemeen Bestuurslid)

        5)      Website Beheerder (Algemeen Bestuurslid)

 

       ·         Extern vastgelegde data 

       Dit zijn gegevens die wij als Vereniging verplicht moeten delen met de KNGU in het geval van door de KNGU ondersteunde sporten.De volgende gegevens delen wij met de KNGU voor de sporten Gymnastiek, Turnen en Conditietraining:

       ·         Geslacht

       ·         Voorletter(s) + Voornaam

       ·         Achternaam

       ·         Adres

       ·         Telefoonnummer

       ·         E-Mailadres

       ·         Geboortedatum

       ·         IBAN-Nummer + Tenaamstelling

 

Bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in het pakket Digimembers van de KNGU.

Voor het gebruik van bovengenoemde gegevens door de KNGU dienen wij als vereniging een zogenaamde Verwerkingsovereenkomst met de KNGU aan te gaan. Er is echter een verzoek ingediend bij NOC*NSF en DAS Rechtsbijstand om de verwerking van persoonsgegevens in de Statuten van de KNGU op te nemen zodat individuele verenigingen geen Verwerkingsovereenkomst hoeven aan te gaan. Op het moment van publicatie van deze Privacy Verklaring (mei 2018) is de uitkomst hiervan nog niet bekend.

 

U kunt uw gegeven opvragen d.m.v. deze link (https://gsvwilskracht.nl/contact/) te gebruiken en bij reden contact voor de optie opvragen registratie persoonsgegevens te kiezen.  

 

  • Cookiegebruik

Op de website maken wij gebruik van functionele cookies en 3rd party cookies. De functionele cookies worden gebruikt om voorkeursgegevens op de website op te kunnen slaan voor een betere gebruikservaring. Ook wordt er gebruik gemaakt van 3rd party cookies. Deze cookies zijn met name bedoelt voor de integratie van social media binnen deze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

 

GSV Wilskracht.

Sluit Menu